جستجو
آخرین خبرها

 
تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۳:۳۲:۳۷ بعد از ظهر
تعداد بازدید :3466

درس شماره 8 ده روش بهبود مهارتهاي ذهني در تنيس  روي ميز يك بازيكن تنيس روي ميز معمولاَ درگيريهاي ذهني زيادي دارد. به دو دليل: دليل اول : رابطه ايست كه بين سرعت بازي و خستگي ذهني وجود دارد. سرعت يك بازيكن خوب، هم در پاها و هم در ذهن او مشهود است . آنها […]

درس شماره 8

ده روش بهبود مهارتهاي ذهني در تنيس  روي ميز

يك بازيكن تنيس روي ميز معمولاَ درگيريهاي ذهني زيادي دارد. به دو دليل:
دليل اول : رابطه ايست كه بين سرعت بازي و خستگي ذهني وجود دارد. سرعت يك بازيكن خوب، هم در پاها و هم در ذهن او مشهود است . آنها بايد همزمان با حركت ،تصميماتي در مورد جهت، پيچ، نقطه فرود و ســــرعت ضربه اتخاذ نمايند. بازيكني كه در وضعيت خوبي قرار ندارد اول بدنش و سپس ذهنش خسته مي شود .
دليل دوم : طبيعت توقف و ادامه بازي در تنيس روي ميز است. در يك مسابقه معمولي بازيكنان كمتر ازيك سوم زمان را بطور واقعـيَ بازي مي كنند و بيش از دو ســوم زمان در انجام حركات مختلف در زمين به هدر مي رود.اين زمان (مرده) فرصت مناسبي است براي فكر كردن به اشتباهات گذشته و تصميمات آينده كه هم مي تواند دلسرد كننده و هم تهييج كننده باشد. در طول بازي هنگام استراحت در كنار زمين بدن شما استراحت مي كند ولي آيا ذهن شما هم استراحت مي كند؟
 -1 تشريفات بازي
معمولاَ بازيكنان خوب مقدمات مختصري دارند كه قبل و در طول بازي صورت مي گيرد و هدف آن كاهش فشار عصبي و افزايش اعتماد به نفس قبل از شروع بازي مي باشد . خوردن غذاهاي مشخص، انجام حركات كششي و گرم كردن بدن از جمله اين تشريفات است و برخي نيز (طلسم خوش شانسي) را در كيف راكت خود قرار مي دهند. نمي توان گفت كه كداميك از اين رفتارها صحيح و كدام ناصحيح است چون هر بازيكن كاري كه فكر مي كند براي شروع بازي مناسب است را انجام مي دهد در طول بازي نيز هدف تمركز داشتن است.مثلاَ برخي بازيكنان حركات خاصي را قبل از سرويس يا دريافت انجام مي دهند. برخي توپ را مكرراَ به ميز مي زنند و دوباره مي گيرند. بعضي بازيكنانَ نفس عميق مي كشد و يا به كلمه اي خاص فكر مي كند.
 – 2  تنفس
نفس گيري صحيح در زمين به جسم و ذهن شما كمك مي كند. پس از مدتي بازي حتي تنفس يك بازيكن خوب نيز كوتاه مي شود. يك تنفس عميق به باقي ماندن ريتم نرمال و آرامش شانه ها و گردن كمك مي كند . عمل بازدم نيز فشار عضلات را كم مي كند و به اين دليل است كه برخي بازيكنان هنگام ضربه به توپ نفس خود را بيرون مي دهند و (توليد صدايي مي كنند ) . تاثير نامشخص تنفس مناسب، فــايده رواني آن است . بسياري از بازيكنان باشگاهي هنگام ضربه زدن به توپ يا نفس مي كشند و يا هوا را در سينه خود حبس مي كنند كه نتيجه آ ن نيز گرفتگي بيشتر عضلات مي باشد ودر طول بازي نيز اين گرفتگي بيشتر مي شود .تنفس عميق و منظم بسيار كمك كننده مي با شد .
 – 3  تعيين هدف
يك بازيكن خوب براي پوينها و گيم ها بطور مشخص، هدف تعيين مي كند و اين به بازيكن كمك مي كند كه در طول بازي متمركز باقي بماند و در انتها نيز از نتيجه آن خشنود شود.
 – 4 تمركز يافتن
همه در مورد اهميت تمركز صحبت مي كنند اما تمركز بر روي چه ؟توپ، تاكتيكهاي حريف، تاكتيكهاي خودتان، پوين بعدي، نحوه ضربه زدن، تنفس و ياطرز فكر ؟ بازيكنان خوب توجه خاص به همه ايـــن موارد دارند. يـك راه بــــراي افــزايش تمركز، قــرار گرفتن در محيط در كنار محركها مي باشد ( عوامل ايجاد حواس پرتي ) و به اين ترتيب بازيكن مي آموزد كه چگونه به آنها بنگرد. راه ديگر توجه به خطوط روي توپ و يا استفاده از كلمات خاص مي بــاشد مثل (حركت كردن) و يا (گام برداشتن) فاصله بين پوينها بهترين فرصت براي فكر كردن به خود ، تنفس و استراتژي شماست. يك راه موثر داشتن يك چك ليست مختصر در طول بازيست. هر بازيكن چك ليست مربوط به خود را دارد و اين چك ليستها بايد در طول هر دوره تغيير كند و ميزان پيشرفت يا پسرفت را مشخص نمود. مهم داشتن فهرستي است از مطالبي كه بايد روي آنها تمركز كرد.
 – 5 با خود حرف زدن
صحبت كردن باخود مثل يك شمشير دولبه مي باشد. اين كار غيرمعمول و منفي است و روي خطـاهاي گذشته تمركز دارد و اضطراب و نگراني را افزايش مي دهد. بازيكناني كه دائم با خود حرف مي زنند نه تنها هيچ كمكي به خود نمي كنند بلكه به حريف خود كمك مي كنند. يك بازيكن خوب ممكن است بعد از يك خطا و يا خراب كردن يك توپ يا از دست دادن يك پوين فرياد بكشد اما در پــــوين بعدي به آن فكر نمي كند. ممكن است جملات اميدوار كننده و مثبت را با خود تكرار كند ( مثلاَِ تو ميتواني ) كه اين باعث تجديد قواي او براي پوين جديد مي شود. تكرار اين جملات به جاي از كوره در رفتن مي تواند به آرامش بازيكن، هوشياري و بازي بهتر او كمك كند.
 -6  ظاهر آماده و مصمم
منظور چگونگي رفتار بازيكن است. چگونگي حركت شما بين پوينها يك علامت است نه تنها براي شما بلكه براي حريفتان. بازيكنان خوب دقت مي كنند تا با حالتهاي شكست خورده و سر به زير انداختن حريف خود را تشويق نكنند . وضعيت خوب راكت و گامهاي شما به اين معناست كه من آماده مبارزه هستم
 -7 پذيرش اشتباهات
يك بازيكن خوب با خطاها كنار مي آيد. آنها علاقه اي به خطا كردن ندارند اما مي دانند كه خطاهاي زيادي در گذشته داشته اند و البته در آينده نيز خواهند داشت. از دست دادن يــــك توپ مساوي با يك پوين است .
زدن ضربات خوب بهتر از مقابله با ضربات بد است .
 – 8به تصوير در آوردن
تصوير اجراي يك ضربه در ذهن شما باعث مي شود يك سرويس يا يك تكنيك خوب را اجرا نماييد و اين نشان مي دهد كه درطول به تصوير در آمدن فعاليت در ذهن، اعصاب و  ماهيچه هاي مورد استفاده براي ضربه زدن اين فرمان را اجرا مي كنند. تصوير ذهني ضربه مثل کپي برداري از يك حركت ايده آل به بازيكن كمك مي كند كه حتي در شرايط تحت فشار نيز ضربه خوبي بزند.مثلاَِ در شرايط سخت مثل از دست دادن سرويس. تصور يك ضربه ايده آل باعث مي شود كه حس درست بازي به بازيكن بر گردد و مانع از انجام ضربات بد مي شود.
 – 9  نترسيد
بدون جسارت موفقيتي حاصل نمي شود. بازيكنان كمرو وقتي تحت فشار قرار مي گيرند به ندرت موفق مي شوند. ترس منجر به از دست دادن هماهنگي ، انعطاف پذيري و استراتژي غلط مي باشد. بازيكنان خوب دريافته اند كه چگونه بر فشارهاي وارده غلبه كنند و مي دانند كه مجبور به ضربه زدن هستند . آنها ريسك بي مورد نمي كنند. هدف بايد برنده شدن باشد نه فرار از باختن. تاثير مضاعف اقدام به زدن ضربه اساسي در پوينهاي مهم باعث اعتماد به نفس خود و تضعيف روحيه حريف مي باشد.
 – 10  تبريك به خويش
تحقيقات نشان داده است كه اعتماد به نفس با توان ماهيچه ها و عقل و پايداري شخص ارتباط مستقيم دارد. بازيكني كه فكر مي كند خوب بازي مي كند، بازي را در سطح بالاتري نسبت به شخصي كه فكر مي كند بازي را باخته دنبال مي كند
                  نویسنده :محمود ساکیانی مربی بین المللی ومدرس فدراسیون تنیس روی میز

برای اشتراک این مطلب در فیس بوک کلیک کنید

۱۱ پاسخ به “ده روش بهبود مهارتهاي ذهني در تنيس روي ميز”

 1. پيشيار گفت:

  بسيار عالي و آموزنده بود.
  تفاوت افرادي كه مثل آقاي ساكياني علاوه بر تواناييهاي فني ، دانش تئوري بالايي دارند با بقيه مربيان در اين است كه ايشان هميشه دنبال مطالب جديد و نكاتي هستند كه سايرين غالباً به آن بي توجهند.
  آقا محمود ميدوني كه هميشه براي ما گچسارانيها بسيار محترمي(وحشتناك)

 2. غلامرضا لركي پور گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشيد خدمت مربي ارزشمند تنيس روي ميزجناب آقاي محمودساكياني از اينكه 10نكته مهارتي وكاربردي را به نحو مطلوب وشايسته بيان فرموديد بي نهايت سپاسگذارم انشاءالله كماكان بتوان شاهد ارتقاء سطح تنيسور هاي استان از طريق كلاسهاي آموزشي و… باشيم

 3. رامين صفي خاني گفت:

  كلمه جادويي چو نيز در روند امتياز گيري بسيار تاثير گذار است.

 4. حمید گفت:

  خیلی قشنگ بود. روی فنون واستراتژی و تاکتیک بازی خیلی کم کار شده خیلی ممنون که به این موضوع توجه کرده اید.

 5. سیروس گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشی
  فرزندی دارم دختر که مدتی مدیست ورزش تنیس را به صورت جدی شرع نموده لذا باتوجه به اینکه ایشان چپ دست می باشد ودر کتب وفیلمهای آموزشی نکات کمتری در خصوص اجرای ضربات دفاعی وحمله وتکنیک وتاکتیکهای بازی برخورد نمودم لذا خواهشمند است در صورت امکان مطالب اگر مدنظر است جهت آموزش ایشان ارسال نمایید با تشکرفراوان

 6. محمود ساكياني گفت:

  خدمت جناب آقاي سيروس و فرزند عزيزشان سلام عرض مي كنم.اجراي تكنيك.تاكتيك. فنون و مهارتهاي مختلف براي تمام بازيكنانقابل استفاده است چه راست دست و چه چپ دست.لذا ضربات دفاعي هم از اين قاعده مستثني نيست.در شهري كه زندگي ميكنيد از راهنمائي هاي يك مربي ميتوانيد كمك بگيريد.موفق باشيد

 7. محمود ساكياني گفت:

  از جناب آقاي پيشيار عزيز يكي از مربيان لايق و زحمتكش گچساران كه ساليان متماديست در اين حرفه خدمات شاياني انجام داده اند تشكر ويژه دارم و آرزوي
  موفقيت براي ايشان دارم.

 8. محمد زيني زاده گفت:

  باسلام خدمت مربي بزرگوار جناب آقاي ساكياني
  مسلما مواردي كه در 10 آيتم بيان كرديد تجربيات شخصي و ناب جنابعالي بوده كه شايد در طول سالها بازيگري حرفه هاي خود به آنها دست يافته ايد و اينچنين بي دريغ در اختيار علاقمندان به اين ورزش قرار ميدهيد. اينها شايد به نوعي رموز بازي نيز باشند. اين حقير نيز بعضا آنها را تجربه كرده ام.
  نهايت سپاس را از جنابعالي دارم و مشتاقانه در انتظار مطالب اينچنين هستم.

 9. محمد زيني زاده گفت:

  در ضمن پرسشي راجع به خطاهاي پينگ پنگ داشتم
  اگر بازيكن در برگشت دادن توپ از دست آزاد يا سر يا پاي خود استفاده كند خطاست؟
  اگر با آرنج دست بازي، توپ را برگشت دهد خطاست؟

 10. محمدرضا گفت:

  با سلام و ادب. بله خطاست. تنها با مچ دست به بالا خطا نیست و همانطور که دوستان میدانند؛ قانون دبل هم برداشته شده است. با تشکر

 11. علی رحیمی گفت:

  واقعا فوق العاده بود!
  من 90درصد ضعف بازیم مشکلات ذهنی بود>>>ممنونم

نظر دهید