جستجو
آخرین خبرها

 
تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ۵:۵۶:۱۷ بعد از ظهر
تعداد بازدید :3243

رقابتهای دسته برتر بزرگسالان کشور از صبح امروز آغاز شد وتا پایان ظهر امروز تاریخ 14 بهمن ماه چهار دور از این رقابتها  برگزار گردید که نتایج دور اول این مسابقات به شرح زیر تقدیم میگردد: سرداوری این رقابتها را سرکار خانم ابری  برعهده دارند. به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ کشور ؛در این دور از […]

رقابتهای دسته برتر بزرگسالان کشور از صبح امروز آغاز شد وتا پایان ظهر امروز تاریخ 14 بهمن ماه چهار دور از این رقابتها  برگزار گردید که نتایج دور اول این مسابقات به شرح زیر تقدیم میگردد:
سرداوری این رقابتها را سرکار خانم ابری  برعهده دارند.
به گزارش پایگاه تخصصی پینگ پنگ کشور ؛در این دور از رقابتها آزاده سرافراز غایب بوده است.

 

نتایج دور اول:
منصوره رضایی 3  زهرا نیاقی ها صفر
مریم جلالی 3  سولماز محمد پور 1
یاسمن یراقچی  3   نسیم رنجبر  صفر
سحر رهنما 3   عاطفه کریمی  صفر
سیده زهرا علوی 3   شمین مرادی  1
پریسا صمدی 3   مریم صامت  صفر
محجوبه عمرانی 3   مهشید صامت 1

نتایج دور دوم:
ندا شهسواری   3  زهرا نیاقی ها  صفر
منصوره رضایی  3  نسیم رنجبر صفر
مریم جلالی     3  سحر رهنما    2
یاسمن یراقچی  3  شمین مرادی 0
پریسا صمدی 3   عاطفه کریمی صفر
محجوبه عمرانی  3 سیده زهرا علوی صفر
مریم صامت   3   مهشید  صامت  1

نتایج دور سوم: 
مریم صامت  3 سیده زهرا علوی  صفر
ندا شهسواری  3  سولماز محمد پور صفر
زهرا نیاقی ها 3  نسیم رنجبر صفر
شمین مرادی  3  منصوره رضایی صفر
پریسا صمدی  3 مریم جلالی  صفر
محجوبه عمرانی  3   یاسمن یراقچی   صفر
مهشید صامت 3  عاطفه کریمی  1
نتایج دور چهارم:
ندا شهسواری  3  نسیم رنجبر  صفر
سولماز محمد پور  3  سحررهنما 1
زهرا نیاقی ها 3 شمین مرادی  صفر
محجوبه عمرانی  3 منصوره رضایی 1
مریم جلالی  3  مهشید صامت  2
مریم صامت  3   یاسمن یراقچی  1
عاطفه کریمی   3  سیده زهرا علوی  1
نتايج دورپنجم:
نداشهسواري ٣ سحررهنما١
نسيم رنجبر٣يمين مرادي ٢
پريساصمدي ٣ سولمازمحمدپور١
محجوبه عمراني ٣ زهرانياقي ها صفر
منصوره رضايي ٣ مريم صامت ٢
مريم جلالي ٣ سيده زهراعلوي صفر
ياسمن يراقچي ٣ عاطفه كريمي ٢

 

نتايج دورششم:
نداشهسواري ٣ شمين مرادي صفر
پريساصمدي ٣  سحررهنما صفر
محجوبه عمراني ٣. نسيم رنجبر١
مهشيىد صامت ٣. سولماز محمدپور١
مريم صامت ٣. زهرا نياقي ها صفر
منصوره رضايي ٣. عاطفه كريمي ١
ياسمن يراقچي   ٣. مريم جلالي ٢

نتايج دورهفتم:
ندا شهسواري ٣. پريسا صمدي صفر
محجوبه عمراني ٣. شمين مرادي ١
مهشيد صامت ٣ سحررهنما صفر
سولماز محمد پور ٣. سيده زهراعلوي ٢
زهرانياقي ها ٣. عاطفته كريمي ٢
مريم جلالي ٣. منصوره رضايي صفر

 

نتايج دور هشتم:
ندا شهسواري ٣. محجوبه عمراني ١
پريسا صمدي ٣. مهشيد صامت ١
مريم صامت ٣. شمين مرادي صفر
سحررهنما ٣. سيده زهرا علوي صفر
عاطفه كريمي. ٣. نسيم رنجبر صفر
ياسمن يراقچي. ٣. سولماز محمد پور صفر
مريم جلالي ٣. زهرانياقي ها ١

 

نتایج دور نهم:
شهسواری 3  مهشید صامت صفر
محجوبه عمرانی 3  مریم صامت 1
پریسا صمدی 3 –سیده زهراعلوی صفر
شمین مرادی 3  عاطفه کریمی 1
یاسمن یراقچی 3  سحررهنما 1
نسیم رنجبر 3 –مریم جلالی 2
سولمازمحمد پور 3  منصوره رضایی 2

 

نتایج دور دهم:
نداشهسواری 3  مریم صامت صفر
مهشید صامت 3  سیده زهراعلوی 1
محجوبه عمرانی 3  عاطفه کریمی صفر
پریساصمدی 3  یاسمن یراقچی 1
مریم جلالی 3  شمین مرادی 1
منصوره رضایی 3  سحررهنما 2
زهرانیاقی ها 3  سولمازمحمد پور 2

 

نتایج دور یازدهم:
نداشهسواری 3 –سیده زهرا علوی صفر
مریم صامت 3  عاطفه کریمی صفر
مهشید صامت 3 – یاسمن  یراقچی 1
محجوبه عمرانی 3   مریم جلالی صفر
پریسا صمدی 3 – منصوره رضایی 2
زهرانیاقی ها 3  سحررهنما صفر (W-O)
سولمازمحمد پور 3  نسیم رنجبر صفر

 

نتایج دور دوازدهم:
نداشهسواری 3  عاطفه کریمی صفر
پریساصمدی 3  زهرانیاقی ها صفر
مریم صامت 3 –مریم  جلالی 2
منصورهرضایی 3 – مهشید صامت 2
شمین مرادی 3  سولمازمحمد پور 1
یاسمن یراقچی 3  سیده زهراعلوی صفر
نسیم رنجبر 3  سحررهنما صفر (W-O)
نتایج دور سیزدهم:
ندا شهسواری3 -یاسمن یراقچی 1
مریم جلالی 3-عاطفه کریمی2
منصوره رضایی 3-سیده زهراعلوی صفر
مهشید صامت 3-زهرا نیاقی ها2
محجوبه عمرانی3-سولماز محمد پورصفر
پریسا صمدی3-نسیم رنجبرصفر
شمین مرادی 3-سحر رهنما (W-O)
نتایج دور چهاردهم:
ندا شهسواری3-مریم جلالی1
منصوره رضایی3-یاسمن یراقچی صفر
زهرا نیاقی ها3-سیده زهرا علویصفر
مریم صامت3-سولماز محمد پورصفر
مهشید صامت3-نسیم رنجبرصفر
محجوبه عمرانی3-سحررهنما(W-O)
پریسا صمدی3-شمین مرادی صفر
نتایج دورپانزدهم:
زهرا نیاقی ها3-یاسمن یاقچی صفر
سولماز محمدپور3-عاطفه کریمی صفر
مریم صامت3-سحررهنما (W-O)
محجویه عمرانی 3-پریساصمدی صفر
مهشید صامت3-شمین مرادی صفر
نسیم رنجبر3-سیده زهرا علوی 1
نداشهسواری 3-منصوره رضایی1
*****************************
*****************************
1-ندا شهسواری با 28 امتیاز  اول
2-محجوبه عمرانی با27 امتیاز دوم
3-پریسا صمدی با 26 امتیاز سوم
4-مریم صامت با 24 امتیاز چهارم
5-مریم جلالی با 22 امتیاز پنجم
6-منصوره رضایی با22 امتیاز ششم
7-مهشید صامت با 22 امتیاز هفتم
8-زهرا نیاقی هابا 21 امتیاز هشتم
9-یاسمن یراقچی با21 امتیاز نهم
10-سولماز محمد پور با 19 امتیاز دهم
11-نسیم رنجبر با 18 امتیاز یازدهم
12-شمین مرادی با 18 امتیاز دوازدهم
13-عاطفه کریمی با 16 امتیاز سیزدهم
14-سیده زهرا علوی با 15 امتیاز چهاردهم
15-سحر رهنما با 11 امتیاز پانزدهم
لازم به توضیح است که پنج نفر  یازدهم تا پانزدهم به دسه یک سقوط کردند.
سرداور این بازیها خانم منیجه ابری بانوی خستگی ناپذیر این رسته بودند.
كلمات كليدي:

برای اشتراک این مطلب در فیس بوک کلیک کنید

بخش نظرات بسته است.